Ви є тут

Зовнішньоекономічна діяльність

Міжнародна економіка


Орищин, Т. М. Міжнародна економіка : конспект лекцій / Т. М. Орищин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 84 с.

Конспект лекцій складений згідно з типовою програмою дисципліни «Міжнародна економіка», містить теоретичний матеріал за темами та запитаннями для контролю. Орієнтований на формування у студентів сучасного світогляду у сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності, розуміння особливостей функціонування світового фінансового ринку, ринку міжнародних інвестицій, світового ринку праці, товарів та послуг. Призначений студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит».

Основи зовнішньоекономічної діяльності


Федорак, В. І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : конспект лекцій / В. І. Федорак, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 325 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності”. Містить теоретичні знання і навички з питань організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved