Ви є тут

Тертя в машинах

Основи теорії тертя та зношування


Бурда, М. Й. Основи теорії тертя та зношування : лабор.практикум / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 60 с.

Лабораторний практикум складений згідно із діючим в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом і програмою дисципліни ”Основи теорії тертя та зношування” для студентів спеціальності “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” стаціонарної та заочної форм навчання.

Тертя і знос транспортних засобів


Богатчук, І. М. Тертя і знос транспортних засобів : метод. вказівки, програма та контрольні завдання для самост. вивчення дисципліни / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 44 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для навчання за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved