Ви є тут

Вузли і деталі об'єктів ремонтного виробництва

Луцак, Л. Д. Вузли і деталі об'єктів ремонтного виробництва : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / Л. Д. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

У методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу “Oхорона праці” при розробці дипломних проектів студентами спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved