Ви є тут

Тертя в машинах

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя


Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : метод. вказ. для сам. роботи / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних, лабораторних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя


Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : практикум / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 53 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя» студентами спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050403 – магістр.

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя

Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : конспект лекцій / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 106 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя” студентами спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050403 – магістр.

Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва


Луцак, Л. Д. Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва : конспект лекцій / Л. Д. Луцак, М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 139 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Вузли та деталі об’єктів ремонтного виробництва” студентами спеціальності “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва


Луцак, Л. Д. Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва : практикум / Л. Д. Луцак, М. Й. Бурда, М. В. Грушецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Практикум орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Змащування вузлів тертя машин


Тимошенко, В. А. Змащування вузлів тертя машин : лабораторний практикум / В. А. Тимошенко. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 34 с.

Лабораторний практикум орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved