Ви є тут

Тертя і знос транспортних засобів

Прунько, І. Б. Тертя і знос транспортних засобів : лабораторний практикум / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

абораторний практикум складений відповідно до програми курсу "Тертя і знос транспортних засобів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved