Ви є тут

Триботехніка і основи надійності машин

Луцак, Д. Л. Триботехніка і основи надійності машин : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / Д. Л. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план, зміст лекційних, лабораторних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved