Ви є тут

Страхування

Полатайко, О. І. Страхування : метод. вказівки / О. І. Полатайко, Н. А. Юсипчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 191 с.

Методичні вказівки містять тематичний план вивчення дисципліни, методичні поради щодо самостійного опанування кожної з тем, теми рефератів, питання для самоконтролю, тестові завдання та задачі для самостійного розв’язку, а також список літератури для поглибленого вивчення дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved