Ви є тут

Страхові послуги

Крупа, О. М. Страхові послуги : практикум / О. М. Крупа, Н. А. Радюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 79 с.

Даний практикум охоплює комплекс питань, пов'язаних з практичним вивченням дисципліни «Страхові послуги», та включають плани практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів. Призначені для студентів напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved