Ви є тут

Страхові послуги

Труфанова, С. О. Страхування : метод. вказівки / С. О. Труфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 84 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні засади, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика рефератів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved