Ви є тут

Відновлювальна енергетика

Яворський, А. В. Відновлювальна енергетика : лабораторний практикум / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 89 с. -

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Відновлювальна енергетика". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ОПП - "Енергетичний менеджмент"). Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved