Ви є тут

Енергетика

Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності


Михайлів, М. І. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності : конспект лекцій / М. І. Михайлів, Я. В. Бацала, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 117 с.

У конспекті лекцій викладено основні теоретичні відомості з розділів: еколого-економічні проблеми ресурсозбереження, основні методи використання енергії сонячного випромінювання, вітроенергетичні ресурси, мала гідроенергетика, біогазові установки, геотермальні установки, теплові насоси, океанічні теплові станції, рідкі альтернативні палива, паливні комірки, а також детально розглянуто особливості використання різних відновлюваних джерел енергії.

Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності


Михайлів, М. І. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності : метод. вказівки для практичних занять / М. І. Михайлів, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 47 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енерозаощадження» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить шість практичних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Енергозаощадження


Козак, Л. Ю. Енергозаощадження : конспект лекцій / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 146 с.

Викладені питання, що стосуються однієї з найважливіших проблем економіки України - проблеми енергоносіїв. Один з найефективніших шляхів її вирішення це економне і раціональне використання енергоресурсів (енергозаощадження), що дає змогу вирішувати відразу дві проблеми - знижувати затрати на енергоносії за рахунок їх економії і зменшувати забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами від згоряння палива.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved