Ви є тут

Нетрадиційні та відновлювані джерела

Яворський, А. В. Нетрадиційні та відновлювані джерела : практикум / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 88 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії». Розроблений відповідно до робочої про¬грами навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved