Ви є тут

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики

Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : лабораторний практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 67 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved