Ви є тут

Енергетика

Енергоефективність та енергопланування


Ващишак, І. Р. Енергоефективність та енергопланування : практикум / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 70 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Енергоефективність та енергопланування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки фахівців спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства та 7.03050801 Фінанси і кредит і магістрів спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства та 8.03050801 Фінанси і кредит. Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Енергоефективність та енергопланування


Ващишак, І. Р. Енергоефективність та енергопланування : методичні вказівки для контрольних робіт / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Енергоефективність та енергопланування». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначені для підготовки фахівців спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства та 7.03050801 Фінанси і кредит і магістрів спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства та 8.03050801 Фінанси і кредит.

Нетрадиційні енергоресурси


Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси : метод. вказівки / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 7.04010601 і 8.04010601- «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Нетрадиційні енергоресурси


Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси : лаб. практикум / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 87 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Нетрадиційні енергоресурси». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Відновна енергетика


Яворський, А. В. Відновна енергетика : лабораторний практикум / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 87 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Відновна енергетика». Розроблений відповідно до робочої про¬грами навчальної дисципліни.

Відновна енергетика


Яворський, А. В. Відновна енергетика : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та ідивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Відновна енергетика».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved