Ви є тут

Деталі машин

Розрахунок та проектування відкритих ланцюгових передач


Вольченко, О. І. Розрахунок та проектування відкритих ланцюгових передач : методичні вказівки / О. І. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 38 с.

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал з розрахунку та проектування відкритих ланцюгових передач. Методичні вказівки призначені для студентів, які вивчають тему “Ланцюгові передачі” та виконують курсовий проект з деталей машин та основ конструювання.

Деталі машин. Проектування привідного пристрою


Вольченко, О. І. Деталі машин. Проектування привідного пристрою : метод. вказівки / О. І. Вольченко, Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 61 с.

Методичні вказівки містять кінематичний розрахунок та вибір основних елементів приводу, розрахунок клинопасової передачі та етапи конструювання привідного пристрою, а також довідкові дані для виконання курсового проекту.

Курсове проектування деталей машин


Курсове проектування деталей машин : навч. посіб. / Б. Д. Малько, В. М. Сенчішак, Б. І. Смага [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 438 с.

Викладені методи розрахунку приводів, передач (зубчастих, черв’ячних, ланцюгових, пасових). Розглянуті основи конструювання деталей редукторів. Наведені приклади проектування редукторів і передач.

Розрахунок і конструювання з'єднань деталей машин


Іващенко, В. Т. Розрахунок і конструювання з'єднань деталей машин : навч. посіб. / В. Т. Іващенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 145 с.

З'єднання деталей машин є дуже важливими елементами конструкцій, бо багато аварій або порушень нормальних режимів роботи машини обумовлені незадовільною міцністю та надійністю з'єднань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved