Ви є тут

Розрахунок та проектування відкритих ланцюгових передач

Вольченко, О. І. Розрахунок та проектування відкритих ланцюгових передач : методичні вказівки / О. І. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 38 с.

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал з розрахунку та проектування відкритих ланцюгових передач. Методичні вказівки призначені для студентів, які вивчають тему “Ланцюгові передачі” та виконують курсовий проект з деталей машин та основ конструювання. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved