Ви є тут

Деталі машин і основи конструювання

Іващенко, В. Т. Деталі машин і основи конструювання : курсове проектування / В. Т. Іващенко, Д. Ю. Журавльов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 53 с.

Викладено узагальнений перелік завдань і вимог щодо структури, змісту та оформлення матеріалів курсового проекту: пояснювальної записки, графічної частини. Наведені завдання на курсове проектування для студентів денної та дистанційної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved