Ви є тут

Деталі машин

Смага, Б. І. Деталі машин : лабораторний практикум / Б. І. Смага, В. Т. Іващенко, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Деталі машин”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 0902 – „Інженерна механіка”. Для виконання робіт наведений довідковий матеріал.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved