Ви є тут

Деталі машин

Смага, Б. І. Деталі машин : курсове проектування / Б. І. Смага, В. Т. Іващенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 78 с.

В курсовому проектуванні сформульовані мета та основні завдання проектування, наведені тематика та обсяг курсового проекту, загальні вимоги до курсового проекту, а також технічні завдання та приклад виконання графічної частини.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved