Ви є тут

Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості

Клочко, Н. Б. Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості : практикум / Н. Б. Клочко, М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 54 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості» містять короткі теоретичні відомості та завдання на практичні заняття із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 152- «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved