Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Стандартизація


Ващишак, І. Р. Стандартизація : метод. вказівки / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 11 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Стандартизація». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за напрямом 6.020105 - «Документознавство та інформаційна діяльність».

Системи управління якістю


Ващишак, І. Р. Системи управління якістю : метод. вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 25 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Системи управління якістю


Ващишак, І. Р. Системи управління якістю : метод. вказівки для контрольних робіт / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 11 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Системи управління якістю». Розроблені відповідно до робочих програм навчальної дисципліни і призначені для підготовки фахівців за спеціальностями: 7.03050801, 8.03050801 – Фінанси і кредит, 7.03050401, 8.03050401 - Економіка підприємства.

Метрологія і стандартизація


Кравець, О. Я. Метрологія і стандартизація : практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 33 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Метрологія і стандартизація”. Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями «Землевпорядкування та кадастр» і «Геодезія». Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Metrology in industry


Бойків, Л. Я. Metrology in industry : навч. посіб. / Л. Я. Бойків, Г. І. Лазарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 89 с.

Мета посібника – формування навичок читання професійно-орієнтованих іншомовних джерел інформації, а також навичок усного та писемного мовлення у межах завдань, визначених програмою. Посібник складається з п’яти розділів. Кожний розділ містить вправи та письмові завдання, які забезпечують активізацію комунікативної компетенції та розвиток мовлення на професійно-орієнтовані теми.

Метрологія і стандартизація


Миндюк, В. Д. Метрологія і стандартизація : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 29 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved