Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав


Перович, Л. Л. Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав : практикум / Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 59 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки фахівців спеціальності 1931 - “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна». Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг


Дарвай, І. Я. Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг : лабораторний практикум / І. Я. Дарвай, І. Р. Ващищак, Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 242 - Туризм. Може бути використаний студентами заочної форми навчання.

Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах


Витвицька, Л. А. Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах : курс. проектування / Л. А. Витвицька, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 41 с.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах» містять короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Контроль якості, сертифікація та випробування продукції


Кононенко, М. А. Контроль якості, сертифікація та випробування продукції : курс. проектування / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 28 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної частини та представлення результатів розрахунків, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Контроль якості, сертифікація та випробування продукції». Розроблено відповідно до змісту Модулю 2 робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади


Піндус, Н. М. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : лаб. практикум / Н. М. Піндус, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 86 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» містять короткі теоретичні відомості та завдання на лабораторні заняття. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади


Піндус, Н. М. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : курс. проектування / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 74 с.

Курсове проектування з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» містять мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved