Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 35 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної і індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Стандартизація,сертифікація, управління якістю». Розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 28 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за напрямом 6.030509 – „Облік і аудит”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : практикум / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 83 с. -

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 29 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної і індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Стандартизація


Цих, В. С. Стандартизація : практикум / В. С. Цих, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 74 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Стандартизація». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність». Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Стандартизація


Ващишак, І. Р. Стандартизація : метод. вказівки / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 28 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved