Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Метрологія та взаємозамінність


Кісіль, І. С. Метрологія та взаємозамінність : практикум / І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 64 с.

Практикум складений згідно з програмою курсу "Метрологія та взаємозамінність" для студентів напряму підготовки "Приладобудування" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.051003 - бакалавр. Призначено для самостійної роботи при підготовці до виконання практичних занять з вказаної дисципліни студентами 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Метрологія та взаємозамінність


Кісіль, І. С. Метрологія та взаємозамінність : курсове проектування / І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 29 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Метрологія та взаємозамінність" для студентів напряму підготовки "Приладобудування" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.051003 - бакалавр. Призначено для самостійної роботи при підготовці до виконання курсової роботи з вказаної дисципліни студентами 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Основи метрології, стандартизації і контролю якості


Карпаш, М. О. Основи метрології, стандартизації і контролю якості : лабораторний практикум. Ч. 2 : Стандартизація, сертифікація і контроль якості / М. О. Карпаш, І. М. Дячишин, І. Я. Дарвай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи метрології, стандартизації і контролю якості». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців.

Основи метрології, стандартизації і контролю якості


Яворський, А. В. Основи метрології, стандартизації і контролю якості : лабораторний практикум. Ч.1 : Метрологія / А. В. Яворський, П. М. Райтер, І. М. Дячишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 125 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи метрології, стандартизації і контролю якості». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців.

Сертифікація та випробування продукції


Витвицька, Л. А. Сертифікація та випробування продукції : практикум / Л. А. Витвицька, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 91 с.

Практикум з дисципліни «Сертифікація та випробування продукції» містить методичні вказівки для проведення 8 практичних занять, що стосуються норм і правил проведення сертифікації та випробувань продукції, а також вимог до органів та спеціалістів з сертифікації.

Сертифікація та випробування продукції


Кононенко, М. А. Сертифікація та випробування продукції : конспект лекцій / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 228 с.

У конспекті лекцій викладені основні принципи функціонування національної системи стандартизації та сертифікації продукції, товарів та послуг, а також систем управління якістю продукції. Матеріали містять рекомендації та вимоги чинної нормативної документації, що існують у галузі сертифікації та випробувань продукції. Конспект лекцій розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved