Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Основи метрології та вимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Основи метрології та вимірювальної техніки : лаб. практикум / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 98 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Основи метрології та електровимірювальної техніки ” для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і “ Метрологія та вимірювання ” для студентів напряму підготовки “Системна інженерія”, і призначений для проведення лабораторних занять та самостійної роботи при вивченні вищезгаданих дисциплін студентами денної та заочної форм навчання.

Основи метрології


Піндус, Н. М. Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 86 с.

Практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни “Основи метрології та інформаційно-вимірювальних технологій”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання


Чеховський, С. А. Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання : практикум / С. А. Чеховський, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 72 с.

Практикум містить теоретичні відомості та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості : лаб. практикум / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 57 с.

Лабораторний практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення лабораторних занять з дисциплін «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості» та «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Вступ у спеціальність


Чеховський, С. А. Вступ у спеціальність : конспект лекцій / С. А. Чеховський, Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 164 с.

Конспект лекцій містить теоретичні відомості та контрольні питання для проведення лекційних занять з дисципліни “Вступ у спеціальність”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Екологічна стандартизація і сертифікація


Екологічна стандартизація і сертифікація : конспект лекцій. Ч. 2 : Екологічна сертифікація / І. Я. Дарвай, І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 205 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved