Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Метрологічне забезпечення систем


Петришин, І. С. Метрологічне забезпечення систем : метод. вказівки / І. С. Петришин, Я. В. Безгачнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 76 с.

У методичних вказівках розглянуті питання щодо порядку розробки нормативних документів з метрології; вимог до побудови, змісту та викладення нормативних документів на методи та засоби повірки , калібрування та метрологічної атестації ЗВТ; змісту та викладення програм та методик метрологічної атестації ЗВТ; змісту та порядку викладення методик виконання вимірювань; порядку затвердження та реєстрації нормативних документів з метрології.

Сертифікація продукції в Україні


Витвицька, Л. А. Сертифікація продукції в Україні / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 45 с.

Стандартизація – це діяльність з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній галузі, шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання щодо реально існуючих чи можливих завдань.

Метрологія, стандартизація і сертифікація


Яворський, А. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : лабораторний практикум / А. В. Яворський, М. Р. Козулькевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 79 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Метрологія, стандартизація і сертифікація”. Розроблений у відповідності з робочими програмами навчальних дисциплін, чинними навчальними планами підготовки фахівців за спеціальностями „Буріння” і „Видобування нафти і газу”.

Метрологія і технологічні вимірювання та прилади в НГП


Піндус, Н. М. Метрологія і технологічні вимірювання та прилади в НГП : лабораторний практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 67 с.

У лабораторному практикумі подано основні теоретичні засади створення приладів вимірювання тиску та методи і технічні засоби дослідження їх метрологічних характеристик. Розкрито також особливості створення та застосування засобів вимірювальної техніки для контролю технологічних процесів у нафтогазовій промисловості.

Основи метрології, вимірювань та електровимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Основи метрології, вимірювань та електровимірювальної техніки : метод. вказівки / М. А. Кононенко, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 25 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсів „Основи метрології та електровимірювальної техніки” та „Метрологія і вимірювання” і призначені для підготовки до занять, структурних модулів та контрольних робіт при вивченні вищезгаданних дисциплін студентами денної та заочної форм навчання спеціальностей “Електричні системи електроспоживання” та “Системи управління і автоматики”.

Завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Метрологія та взаємозамінність"


Кісіль, І. С. Завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Метрологія та взаємозамінність" / І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 29 с. -

Завдання складені згідно з програмою курсу “Метрологія та взаємозамінність” для студентів спеціальності “Прилади та системи неруйнівного контролю” і призначені для самостійної роботи студентів при написанні курсової роботи з вказаної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved