Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Екологічна стандартизація і сертифікація


Екологічна стандартизація і сертифікація : конспект лекцій. Ч. 1 : Екологічна стандартизація / І. Я. Дарвай, І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 215 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Системи управління якістю


Тацакович, Н. Л. Системи управління якістю : лаб. практикум / Н. Л. Тацакович, І. Р. Ващишак, І. Я. Дарвай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 119 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Системи управління якістю». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологічне забезпечення систем


Романів, В. М. Метрологічне забезпечення систем : практикум / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 36 с.

Практикум складений згідно з програмою курсу “Метрологічне забезпечення систем” для слухачів ІПО за напрямком підготовки “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” затвердженою на засідання кафедри ІВТ 09.06.11р. протокол №14 і призначений для підготовки до практичних занять при вивченні дисципліни.

Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання


Чеховський, С. А. Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання : конспект лекцій / С. А. Чеховський, О. Є. Середюк, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 94с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка”.

Основи метрології, стандартизації та контролю якості


Яворський, А. В. Основи метрології, стандартизації та контролю якості : метод. вказівки для самостійної роботи / А. В. Яворський, М. О. Карпаш, І. М. Дячишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 48 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та контролю якості». Розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців.

Основи метрології, стандартизації та контролю якості


Миндюк, В. Д. Основи метрології, стандартизації та контролю якості : метод. вказівки для контрольних робіт / В. Д. Миндюк, П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 30 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Основи метрології, стандартизації та контролю якості”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved