Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі


Середюк, О. Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі : навч. посіб. / О. Є. Середюк, Л. А. Витвицька, З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 294 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні тенденції щодо проведення контролю якості і сертифікації продукції, а також практичні аспекти сертифікації пер-соналу з неруйнівного контролю в нафтогазовій галузі.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 25 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної і індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Стандартизація сертифікація, управління якістю”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 24 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної і індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Стандартизація сертифікація, управління якістю”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 16 с.

Методичні вказівки містять завдання для контрольних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблені відповідно до робочих програм навчального плану, чинних навчальних планів і призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050502 – “Інженерна механіка”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : практикум / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 114 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблений відповідно до робочих програм навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки студентів за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : практикум / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 75 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблений відповідно до робочих програм навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved