Ви є тут

Захист інформації і комп'ютерна криптографія

Добров, Є. Є. Захист інформації і комп'ютерна криптографія : конспект лекцій / Є. Є. Добров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 47 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Захист інформації і комп’ютерна криптографія". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved