Ви є тут

Історія вчень менеджменту

Кісь, С. Я. Історія вчень менеджменту : конспект лекцій / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 71 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою курсу “Історія вчень менеджменту”. Конспект лекцій містить лекційний матеріал у відповідності до затвердженої тематики. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved