Ви є тут

Методичний комплекс з дисципліни "Історія економічних вчень"

Колодрубський, В. П. Методичний комплекс з дисципліни "Історія економічних вчень" / В. П. Колодрубський, С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 48 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Історія економічних вчень” складений на основі типової програми і призначений для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved