Ви є тут

Інформаційний менеджмент

Мельник, В. Д. Інформаційний менеджмент / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 88 с.

Важливим та невід’ємним елементом світового соціально-економічного розвитку у сучасних умовах стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі та опрацюванні інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved