Ви є тут

Словник з економіки інформаційної діяльності

Андрусів, У. Я. Словник з економіки інформаційної діяльності / У. Я. Андрусів, І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 69 с.

Словник з економіки інформаційної діяльності призначений для використання студентами очної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.020105 - „Документознавство та інформаційна діяльність”. Складений відповідно до програми з навчальної дисципліни „Економіка інформаційної діяльності”, яка включена до навчального плану підготовки бакалаврів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved