Ви є тут

Гірнича справа

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : методичні вказівки для сам. роботи / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Машини та обладнання для видобутку нафти і газу" і розроблені відповідно до робочої програми зазначеної вище дисципліни. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані студентами денної і заочної форм навчання. Для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Бурові промивальні рідини


Колісник, В. І. Бурові промивальні рідини : методичні вказівки для практичних занять для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050301 - "Гірництво" / В. І. Колісник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2014. - 50 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу "Бурові промивальні рідини" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 "Гірництво" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр). Призначений для надання допомоги при виконанні практичних занять з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин". Рекомендується студентам для підготовки до практичних занять, самостійної роботи.

Бурові промивальні рідини


Оринчак, М. І. Бурові промивальні рідини : лабораторний практикум для студ. спец. "Буріння" / М. І. Оринчак, Я. М. Кочкодан, В. І. Колісник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2016. - 105 с.

Лабораторний практикум підготовлений у відповідності із робочою програмою дисципліни "Бурові промивальні рідини" для студентів спеціальності 7.090309 "Буріння" і може бути використаний студентами інших спеціальностей для підготовки та виконання лабораторних робіт під час вивчення дисциплін "Технологія буріння нафтових і газових свердловин", "Будівництво нафтових і газових свердловин", "Основи технології буріння".

Проектування і експлуатація газопроводів


Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація газопроводів : навч. посіб. / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 183 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи проектування та експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів, будова лінійної частини магістрального газопроводу, наведено склад технічного проекту та етапи його виконання, а також технологічні операції, що здійснюються на лінійній частині. З кожної технологічної операції подані теоретичні основи та послідовність їхнього проведення. Подано характеристику та обов’язки лінійно-експлуатаційної служби управління магістральних газопроводів. Розроблено питання обслуговування і ремонту лінійної частини магістрального газопроводу.

Магістерська робота


Магістерська робота : методичні вказівки / Богославець В. В., Білецький Я. С., Ковбасюк І. М., Марцинків О. Б., Фем'як Я. М., Юрич А. Р., укл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 60 с.

Методичні вказівки складено згідно робочим планом для студентів, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальності 184 - "Гірництво". Методичні вказівки містять концептуальні рекомендації та вимоги щодо виконання магістерської роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Морські нафтогазові споруди


Овецький, С. О. Морські нафтогазові споруди: курсове проектування / С. О. Овецький, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Морські нафтогазові споруди". Включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги до оформлення та захисту курсових проектів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved