Ви є тут

Гірнича справа

Механіка гірських порід


Олексюк, М. П. Механіка гірських порід : конспект лекцій / М. П. Олексюк, І. С. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 103 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу "Механіка гірських порід" для студентів бакалаврату "Гірництво" (спеціальность "Буріння свердловин". Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто будову, фізичні і механічні властивості гірських порід.

Oil Production Technology


Hutak, J. I. Oil Production Technology = Технологія видобування нафти : lectures=конспект лекцій / J. I. Hutak, M. V. Khudin. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. - 166 p.

У цьому конспекті лекцій міститься основна інформація про технології видобування нафти. На початку наведено основні поняття при видобуванні нафти. Також розглянуто способи видобування нафти: фонтанний, газліфтний та глибиннонасосний. Кожна глава містить формули, які описують основні фізичні процеси на певному етапі видобування нафти, графічні ілюстрації технологічних схем та обладнання, а також таблиці з довідковими даними. У книзі коротко описано вузловий аналіз свердловин, який також ілюстрований кількома графіками.

Підземний ремонт свердловин


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин. У 4-ох частинах : підручник. Ч.2 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 586 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин і весь комплекс ремонтних робіт. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, технологічні схеми і технології робіт як традиційними, так і новітніми методами (колтюбінг), їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що використовуються при підземному ремонті.

Нафтогазова механіка


Нафтогазова механіка : конспект лекцій / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 245 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Нафтогазова механіка” розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Нафтогазова механіка

Нафтогазова механіка : метод. вказівки / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни "Нафтогазова механіка" розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи і виконання контрольних робіт студентами денної та заочної форм навчання.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Федоришин, С. Д. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах : конспект лекцій / С. Д. Федоришин, С. В. Клібанець. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 76 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах”. У даному конспекті викладено теоретичні відомості по темах дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах” згідно програми курсу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved