Ви є тут

Гірнича справа

Трубопровідний транспорт високов'язких вуглеводнів


Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт високов'язких вуглеводнів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 347 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Трубопровідний транспорт високов’язких вуглеводнів”. У посібнику розкрито спеціальні технології трубопровідного транспорту високов’язких нафт і нафтопродуктів. Показано зв’язок між реологічними характеристиками високов’язких вуглеводнів і їх транспортабельними властивостями. Наведено методи та результати експериментального визначення реологічних характеристик високов’язких нафт Прикарпаття.

Ремонт нафтогазопромислового обладнання


Джус, А. П. Ремонт нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 22 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми дисципліни “Ремонт нафтогазопромислового обладнання”. Вони містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних знань і вмінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел.

Ремонт нафтогазопромислового обладнання


Джус, А. П. Ремонт нафтогазопромислового обладнання : лаб. практикум / А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

Даний лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни “Ремонт нафтогазопромислового обладнання”. Практикум містить мету заняття, об’єкт для проведення заняття і його тривалість, вказівки щодо підготовки, порядоку виконання роботи, оформлення і захисту звіту, питання для самоконтролю та перелік рекомендованих джерел.

Нафтогазопромислові машини


Костриба, І. В. Нафтогазопромислові машини : лаб. практикум / І. В. Костриба, Я. Т. Федорович, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 45 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Нафтогазопромислові машини”. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни.

Основи прийняття технологічних рішень в бурінні


Мислюк, М. А. Основи прийняття технологічних рішень в бурінні : метод. вказівки / М. А. Мислюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 34 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою дисципліни «Основи прийняття технологічних рішень в бурінні» для магістрів спеціальності 8.05030103 – Буріння свердловин, призначені для надання допомоги при вивченні дисципліни магістрами денної і заочної форм навчання.

Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз


Чернова, О. Т. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз : курс. проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

Методичні вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved