Ви є тут

Розробка газових родовищ

Technology Development of Oil Fields


Volchenko, D. O. Technology Development of Oil Fields = Технологія розробки нафтових родовищ : guidance booklet=методичні вказівки / D. O. Volchenko. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологія розробки нафтових родовищ". Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології".

Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ : практикум / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова, Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 196 с.

Практикум містить основні розрахункові формули і залежності для уточнення за промисловими даними режиму розробки родовища, початкових і залишкових запасів газу прогнозного значення кінцевого коефіцієнта газовилучення, обґрунтування геолого-промислових даних для проектування розробки родовища, прогнозування технологічних показників розробки родовища в умовах газового режиму і річних технологічних режимів експлуатації свердловин, і економічної оцінки ефективності розробки родовища. Наведено приклади розв’язування типових задач та умови задач для самостійного розв’язування.

Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ : курс. проектування / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 77 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05030401 (8.05030401) „Видобування нафти і газу”, спеціалізації 7.05030401.02 (8.05030401.02) – „Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”.

Магістерська робота


Кондрат, Р. М. Магістерська робота : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 92 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання магістерської роботи, тематику, структуру і зміст магістерських робіт, вимоги до оформлення і порядку їх захисту та рекомендовані джерела.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : курс. проектування / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 102 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

IFNTUNG 2014. All rights reserved