Ви є тут

Гірнича справа

Основи нафтогазової справи


Слепко, М. М. Основи нафтогазової справи : лабораторний практикум / М. М. Слепко, А. І. Різничук, О. І. Кирчей. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 49 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Основи нафтогазової справи". Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 184 - "Гірництво", спеціалізації "Буріння свердловин". Призначено для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами очної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які вирішили підвищити рівень своїх знань з основи нафтогазової справи.

Нафтогазопромислове обладнання


Копей, Б. В. Нафтогазопромислове обладнання : лабораторний практикум (англійською мовою) / Б. В. Копей, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 51 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Нафтогазопромислове обладнання" для студентів-іноземців і написаний англійською мовою. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Лабораторний практикум використовує лабораторну базу кафедри нафтогазового обладнання. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності "Нафтогазова інженерія і технології". Може бути використаний студентами денної та дистанційної форм навчання.

Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості


Чарковський, В. М. Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості : конспект лекцій / В. М. Чарковський, М. М. Слепко, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 110 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою дисципліни “Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості” для студентів спеціальностей 051 - Економіка; 071 - Облік і оподаткування; 072 - Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Бурові машини


Лях, М. М. Бурові машини : метод. вказ. для вивчення дисц. / М. М. Лях, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 86 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Бурові машини " і розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Обладнання нафтових і газових промислів". Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані студентами денної і заочної форм навчання. Для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05030403 - обладнання нафтових і газових промислів.

Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин


Лях, М. М. Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин : метод. вказ. для вивчення дисц. / М. М. Лях, Р. О. Дейнега, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни " Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин" і розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, контрольні завдання та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів


Лісафін, В. П. Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів : навч. посіб. / В. П. Лісафін, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 269 с.

У навчальному посібнику подано теоретичні основи, довідкові матеріали та приклади розрахунку основних технологічних процесів приймання, зберігання та відвантаження нафти і нафтопродуктів споживачам. Значну увагу приділено основам проектування об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів. Призначено для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології". Навчальний посібник може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання, слухачами інституту післядипломної освіти, працівниками нафтогазової галузі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved