Ви є тут

Гірнича справа

Основи нафтогазової справи


Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : лаб. практикум / Я. С. Коцкулич, М. М. Слепко, О. І. Кирчей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 44 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 – “Гірництво”. Практикум призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю “Буріння свердловин”.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 282 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”. Викладено теоретичні основи і методики розрахунків фізико-хімічних властивостей природних газів, процесів їх фільтрації в пласті, руху в стовбурі та викидних лініях свердловин. Подано методики аналізу й прогнозування процесу розробки родовищ та проектування експлуатації свердловин, систем збору і промислової підготовки природного газу і газового конденсату до транспортування.

Попередження та ліквідація флюїдопроявлень


Олексюк, М. П. Попередження та ліквідація флюїдопроявлень : практикум / М. П. Олексюк, А. Р. Юрич, В. І. Колісник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 92 с.

Практикум складено згідно з програмою курсу “Попередження та ліквідація флюїдопроявлень” для студентів спеціальності "Буріння свердловин" освітньо–кваліфікаційних рівнів 7.05030103 – спеціаліст та 8.05030103 - магістр. Призначений для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння".

Ознайомча практика


Слепко, М. М. Ознайомча практика : метод. вказівки / М. М. Слепко, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 13 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Буріння нафтових і газових свердловин" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 – "Нафтогазова справа" та 6.050301 – "Гірництво" і призначені для самостійної роботи в період проходження ознайомчої практики студентами денної форми навчання.

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів : лаб. практикум / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 81 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програми з курсу „Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів“ для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050304 – „Нафтогазова справа“ і складається з 14 лабораторних робіт, до кожної з яких подано питання для самостійної підготовки.

Проектування і експлуатація газонафтопроводів


Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підручник / М. П. Возняк, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 664 с.

У підручнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, дано характеристику основного і додаткового устаткування, наведено вимоги нормативних документів до технологічних об'єктів, і методи технологічного розрахунку та регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалістові приймати раціональні рішення під час проектування та експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved