Ви є тут

Гірнича справа

Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин


Лях, М. М. Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин : лаб. практикум / М. М. Лях, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 90 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття.

Буріння нафтових і газових свердловин


Коцкулич, Я. С. Буріння нафтових і газових свердловин : підручник / Я. С. Коцкулич, Я. М. Кочкодан. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с.

Подані відомості про історію розвитку буріння, поняття про способи буріння свердловин і цикл їх будівництва. Розглянуті гірничо-геологічні умови буріння, кріплення та освоєння свердловин. Описано породоруйнівний та бурильний інструмент, режими буріння, промивальні рідини, устаткування для буріння, промивання та цементування свердловин. Подані основні правила техніки безпеки, охорони надр та довкілля.

Механіка руйнування гірських порід


Механіка руйнування гірських порід : конспект лекцій / Волобуев А.І., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1996. - 92 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу "Механіка руйнування гірських порід" для спеціальності 7.00.03.09 - буріння нафтових і газових свердловин, затвердженої і призначеної для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання; може бути використаний студентами небурових спеціальностей при вивченні розділу "Механіка руйнування гірських порід".

Розробка та експлуатація нафтових родовищ


Купер, І. М. Розробка та експлуатація нафтових родовищ : курс. проектування / І. М. Купер, Л. Б. Мороз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 21 с.

Курсове проектування містить задачі та перелік завдань курсових проектів, методичні вказівки щодо виконання, оформлення, здачі і захисту курсового проекту, а також перелік рекомендованих джерел.

Основи конструювання


Костриба, І. В. Основи конструювання : лаб. практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 53 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи конструювання" містить мету, опис об’єктів, обладнання та інструменту, вказівки щодо підготовки до занять, короткі теоретичні відомості, порядок виконання, питання для самоконтролю, перелік рекомендованих джерел, необхідних для підготовки та виконання семи лабораторних робіт.

Проектування конструкцій та кріплення свердловин


Проектування конструкцій та кріплення свердловин : лаб. практикум / Я. С. Коцкулич, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 49 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Проектування конструкції та кріплення свердловин" для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05030103 і 8.05030103 "Буріння свердловин". Практикум призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved