Ви є тут

Гірнича справа

Проектування конструкцій та кріплення свердловин


Проектування конструкцій та кріплення свердловин : курс. робота / Я. С. Коцкулич, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, О. І. Кирчей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 20 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу “Проектування конструкцій та кріплення свердловин” для студентів, що навчаються за спеціальністю «Буріння свердловин» (освітньо-кваліфікаційні рівні 7.05030103 – спеціаліст і 8.05030103 – магістр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів : конспект лекцій / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 209 с.

Конспект лекцій складено відповідно до програми з курсу „Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів“ для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050304 – „Нафтогазова справа“ і складається з 9 лекцій, до кожної з яких подано питання для самоконтролю.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : лаборатор. практикум / Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 114 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів”. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять, частина з яких з елементами науково-дослідної роботи студентів.

Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу


Копей, Б. В. Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу : лаб. практикум / Б. В. Копей, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 107 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до робочої програми курсу "Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу" для бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія".

Основи технології буріння свердловин


Чудик, І. І. Основи технології буріння свердловин : практикум / І. І. Чудик, М. М. Слепко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 37 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни “Основи технології буріння свердловин”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - “Нафтогазова справа” і може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення дисципліни “Технологія буріння нафтових і газових свердловин”.

Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ : курс. проектування / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 80 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved