Ви є тут

Буріння

Технологія експлуатації газових та газоконденсатних свердловин


Кондрат, О. Р. Технологія експлуатації газових та газоконденсатних свердловин : курсове проектування / О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 69 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія експлуатації газових і газоконденсатних свердловин". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини


Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини : лабораторний практикум / М. М. Слепко, І. В. Воєвідко, Л. Р. Юрич, А. І. Різничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини". Призначені для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Буріння нафтових і газових свердловин" зі спеціальності 184 "Гірництво"

Бурове обладнання та його діагностика


Романишин, Л. І. Бурове обладнання та його діагностика : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 72 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Бурове обладнання та його діагностика", підготовки студентів до них, складання звітів та їх захисту. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 184 "Гірництво" освітньо-професійної програми "Буріння нафтових і газових свердловин".

Бурове обладнання та його діагностика


Романишин, Л. І. Бурове обладнання та його діагностика : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 48 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Бурове обладнання та його діагностика". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 184 - "Гірництво" освітньої програми "Буріння нафтових і газових свердловин" та спеціальності 185 - "Нафтогазова інженерія та технології".

Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : лабораторний практикум / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 140 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин", підготовки студентів до них, складання звітів та їх захисту. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни

Буровые машины и комплексы


Баграмов, Р. А. Буровые машины и комплексы : учебник / Р. А. Баграмов. - М. : Недра, 1988. - 501 с.

Описаны теория, конструктивные особенности и тенденции развития буровых машин и комплексов для бурения нефтяных и газовых скважин. Рассмотрены конструкция, технологическое назначение, классификация, условия эксплуатации, методы расчета и выбора основных параметров буровой установки и ее отдельных агрегатов. Уделено внимание конструкциям и назначению бурильного инструмента, оборудования и сооружений, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин. Для студентов вузов и факультетов, обучающихся по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved