Ви є тут

Комп'ютерні мережі

Спеціалізовані комп'ютерні мережі


Бабчук, С. М. Спеціалізовані комп'ютерні мережі : конспект лекцій / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 123 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Спеціалізовані комп’ютерні мережі” розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 0915 “Комп’ютерні системи та мережі”.

Комп'ютерні мережі


Маслов, І. В. Комп'ютерні мережі : конспект лекцій / І. В. Маслов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 50 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни „Комп’ютерні мережі”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”.

Системи передавання даних


Бабчук, С. М. Системи передавання даних : конспект лекцій / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 91 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Системи передавання даних” розроблений у відповідності з робочими програмами навчальних дисциплін та навчальними планами підготовки фахівців за спеціальностями “Програмне забезпечення автоматизованих систем” та “Комп'ютерні системи і мережі”.

Операційні системи комп'ютерних мереж.


Бабчук, С. М. Операційні системи комп'ютерних мереж. : конспект лекцій / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 146 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Операційні системи комп’ютерних мереж” розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Операційні системи комп'ютерних мереж


Бабчук, С. М. Операційні системи комп'ютерних мереж : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Операційні системи комп’ютерних мереж”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Виробнича практика


Бабчук, С. М. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 12 с.

Робочу програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями із складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України”. Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам на завершальному етапі навчання. Вказівки містять перелік вимог щодо змісту і оформлення звітів про проходження практики, а також процедури їх захисту студентами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved