Ви є тут

Комп'ютерні мережі

Спеціалізовані комп'ютерні мережі


Бабчук, С. М. Спеціалізовані комп'ютерні мережі : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2011. - 102 с.

Лабораторний практикум з дисципліни “Спеціалізовані комп’ютерні мережі” розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить чотири лабораторні роботи. Для кожної лабораторної роботи сформовано завдання, вихідні дані, наведено основні теоретичні положення, вказано порядок виконання роботи та надано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Захист інформації у комп'ютерних системах


Кабанова, О. В. Захист інформації у комп'ютерних системах : конспект лекцій / О. В. Кабанова, Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 91 с.

Розроблений відповідно до навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Конспект лекцій містить відомості про основні аспекти дисципліни «Захист інформації у комп'ютерних системах» і «Основи захисту інформації».

Архітектура обчислювальних систем


Гарасимів, Т. Г. Архітектура обчислювальних систем : лабораторний практикум / Т. Г. Гарасимів, Г. Я. Ширмовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 79 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Архітектури обчислювальних систем».

Інтернет-технології в економіці


Інтернет-технології в економіці : лаборатор. практикум / О. В. Корнута, Т. О. Пригоровська, І. О. Бекіш, О. Б. Борецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 61 с.

У лабораторному практикумі містяться варіанти завдань та методичні вказівки до лабораторних робіт, виконання яких дозволить студентам оволодіти можливостями Internet-технологій для пошуку, обробки, копіювання, розповсюдження та збереження інформації економічного змісту.

Промислові мережі


Бабчук, С. М. Промислові мережі : конспект лекцій / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 123 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Промислові мережі" розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж


Горбійчук, М. І. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж : конспект лекцій / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 152 с.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал та приклади розв'язку задач з курсу “Теоретичні основи проектування комп’ютерних мереж” для студентів спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved