Ви є тут

Комп'ютерні мережі

Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж


Горбійчук, М. І. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж : методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 32 с.

Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки - 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Методичні вказівки можуть бути використані студентами, які навчаються на очній та заочній формах навчання.

Мережеві інформаційні технології


Бабчук, С. М. Мережеві інформаційні технології : конспект лекцій / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 179 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Мережеві інформаційні технології” розроблений відповідно до робочої програми на вчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.05010201, 8.05010201 - “Комп'ютерні системи і мережі”. Конспект лекцій може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом


Бабчук, С. М. Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 219 с.

Лабораторний практикум з дисципліни “Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом” розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010201 – “Комп'ютерні системи і мережі”. Практикум може бути використаний студентами денної форми навчання.

Мережеві інформаційні технології


Ширмовська, Н. Г. Мережеві інформаційні технології : практикум / Н. Г. Ширмовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 110 с.

Практикум з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить одинадцять практичних занять. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05010201 – «Комп'ютерні системи та мережі». Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Технологія комп'ютерних мереж


Райтер, П. М. Технологія комп'ютерних мереж : практикум. Ч.1 : Технології і сервіси комп'ютерних мереж / П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 84 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять слухачів магістратури зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба». Розроблений відповідно до робочої програми нормативної навчальної дисципліни «Технологія комп’ютерних мереж». Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Організація підготовки магістрів


Кропивницька, В. Б. Організація підготовки магістрів : дипломне проектування / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 26 с.

Методичні вказівки, що містять рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної випускної магістерської роботи, складено відповідно до стандарту підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010201 - «Комп’ютерні системи і мережі». Може бути використано студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved