Ви є тут

Комп'ютерні мережі

Організація комп'ютерних мереж


Ширмовська, Н. Г. Організація комп'ютерних мереж : лаб. практикум / Н. Г. Ширмовська, І. І. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 117 c.

Лабораторний практикум з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить 11 лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Комп'ютерні мережі


Іванюк, Н. І. Комп'ютерні мережі : лаб. практикум / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 224 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерні мережі”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі”.

Комп'ютерні мережі і телекомунікації


Заміховська, О. Л. Комп'ютерні мережі і телекомунікації : лаборатор. практикум / О. Л. Заміховська, О. І. Клапоущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 87 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп’ютерні мережі і телекомунікації". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Комп’ютерні мережі і телекомунікації".

Промислові мережі


Бабчук, С. М. Промислові мережі : лаб. практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 102 с.

Практикум містить чотири лабораторні роботи. Для лабораторних робіт сформовано завдання, вихідні дані, наведено основні теоретичні положення, вказано порядок виконання роботи та надано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Комп'ютерні мережі


Пітух, І. Р. Комп'ютерні мережі : конспект лекцій / І. Р. Пітух, Т. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 258 с.

У конспекті лекцій викладені базові знання про принципи побудови і функціонування комп'ютерних мереж, особливості традиційних і перспективних технологій локальних і глобальних мереж. Розглянуті основи моделі OSI, маршрутизації, адресації, адміністрування і забезпечення безпеки комп’ютерних мереж.

Апаратно-програмні засоби систем промислового безпровідного зв'язку "SIEMENS"


Николайчук, М. Я. Апаратно-програмні засоби систем промислового безпровідного зв'язку "SIEMENS" : навч. посіб. / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 305 с.

Навчальний посібник містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни "Апаратно-програмні засоби систем промислового безпровідного зв'язку "SIEMENS".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved