Ви є тут

Комп'ютерні мережі

Локальні комп'ютерні мережі і бази даних


Врюкало, В. В. Локальні комп'ютерні мережі і бази даних : конспект лекцій. Ч. 1 : Бази даних / В. В. Врюкало. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 68 с.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал та приклади розв'язування деяких прикладних завдань з курсу: ”Локальні комп’ютерні мережі і бази даних”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Технологія машинобудування” (спеціалізація “Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”). Для студентів денної та заочної форм навчання.

Комп'ютерні мережі та телекомунікації


Заміховська, О. Л. Комп'ютерні мережі та телекомунікації : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 177 с.

Навчальний посібник містить основні положення в галузі використання комп’ютерних мереж та телекомунікацій, особливостей застосування локальних мереж на базі персональних ЕОМ для запропонованих на комп’ютерному ринку програмних засобів, відповідно до навчальної програми з дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації».

Комп'ютерні мережі


Заячук, Я. І. Комп'ютерні мережі : лаб. практикум / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 290 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 - «Комп'ютерна інженерія».

Спеціалізовані комп'ютерні мережі


Бабчук, С. М. Спеціалізовані комп'ютерні мережі : метод. вказівки / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 34 с.

Методичні вказівки містять систематизований перелік тем і питань, що вивчається дисципліною. Наводиться перелік умінь, якими повинен оволодіти студент у результаті вивчення даної теми, наводяться посилання на перелік рекомендованих джерел для самостійного вивчення вказаної теми.

Архітектура спеціалізованих комп'ютерних мереж


Якубовський, В. П. Архітектура спеціалізованих комп'ютерних мереж : лаб. практикум / В. П. Якубовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 36 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Банківські та спеціалізовані комп'ютерні мережі


Маслов, І. В. Банківські та спеціалізовані комп'ютерні мережі : лаб. практикум / І. В. Маслов, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Банківські та спеціалізовані комп’ютерні мережі». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved