Ви є тут

Економіка. Економічні науки

Інвестування


Васильченко, Г. В. Інвестування : метод. вказівки / Г. В. Васильченко, І. Р. Боднарук, М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 67 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни “Інвестування”, містять комплекс теоретичних підходів, методичних і практичних прийомів управління капіталом з метою забезпечення його постійного зростання з урахуванням зміни зовнішніх та внутрішніх для інвестора умов.

Економіка ІІ


Струк, Н. П. Економіка ІІ : навч.-метод. комплекс / Н. П. Струк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 70 с.

Навчально-методичний комплекс містить: навчально-тематичний план, плани і коротку анотацію лекцій, плани практичних занять, які включають в себе скорочений виклад навчального матеріалу, сконцентрований у базових категоріях і поняттях, ситуаційні завдання для обговорення і практичного вирішення, перелік питань для самоконтролю та рекомендовану літературу. Він буде сприяти засвоєнню теоретичних, інституційних, методичних, організаційних засад реалізації інструментарію економічної політики та формуванню навиків аналізу економічної політики.

Економетрика


Кулик, Т. П. Економетрика : практикум / Т. П. Кулик, С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 45 с.

Даний практикум призначений для використання студентами всіх форм навчання напрямку підготовки – “Менеджмент організацій”, “Економіка та підприємництво”, “Облік та аудит”. Практикум складений у відповідності до програми з нормативної навчальної дисципліни "Економетрика", яку включено до навчального плану підготовки спеціалістів з менеджменту, економіки й підприємництва.

Методичний комплекс з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"


Сімків, Л. Є. Методичний комплекс з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" : для студентів заочної форми навчання всіх економічних спеціальностей / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

У методичному комплексі з ”Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” визначається мета і завдання курсу, запропонована робоча програма, завдання контрольної роботи та питання для іспиту.

Методичний комплекс з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"


Сімків, Л. Є. Методичний комплекс з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" : для студентів всіх економічних спеціальностей / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 31 с.

У методичному комплексі з ”Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” визначається мета і завдання курсу, запропонована робоча програма та плани семінарських занять. Він містить тестові завдання і задачі для перевірки знань студентів при вивченні теоретичних та методологічних основ розміщення продуктивних сил, особливості їх розвитку в Україні та її окремих регіонах.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved