Ви є тут

Прикладна теорія цифрових автоматів

Кабанова, О. В. Прикладна теорія цифрових автоматів : конспект лекцій / О. В. Кабанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 183 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved