Ви є тут

Основи цифрової техніки

Євчук, О. В. Основи цифрової техніки : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 83 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Основи цифрової техніки”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved